PELKAT PELAYANAN ANAK  (PA)

PELKAT PERSEKUTUAN KAUM PEREMPUAN (PKP)

Ibadah Pelkat PKP Gabungan :

Hari / Tanggal      :  Senin, 12 Oktober 2020

Pukul                   :  18.00 Wib

Pel. Firman          :  Pdt. Ny. C.A.M. Bogar-Siwy

Liturgos              :  Ibu Wendy Canon

Pianis                 :  Sdr. Jerry Dethan

Pemandu Lagu  :  Pnt. Joice Tampemawa